Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na prodej pozemku parc. č. 3017/103 – zastavěná plocha pod garáží o výměře 10 m2 v k. ú. Michle

Datum přijetí: 2.11.2021
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 843

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. nesouhlasí

s prodejem pozemku parc. č. 3017/103 - zastavěná plocha pod garáží o výměře 10 m2 v k. ú. Michle do vlastnictví paní *****a do vlastnictví pana *****

 

 

II.  ukládá

l. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    informovat ***************** o skutečnosti dle bodu I. tohoto  usnesení

 

Termín: 31. 12. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         pozemky; správa obecního majetku

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:           Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:     P10-427728/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10