Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na změnu tajemnice Komise bytové politiky (KBP) Rady MČ Praha 10

Datum přijetí: 21.9.2021
Číslo jednání: 17
Číslo usnesení: 703

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    odvolává

paní Nikolu Aronovou z funkce tajemnice Komise bytové politiky (KBP) Rady MČ Praha 10, a to ke dni 21. 9. 2021

 

II.   jmenuje

paní Kateřinu Košákovou, DiS., do funkce tajemnice Komise bytové politiky (KBP) Rady MČ Praha 10, a to s účinností od 22. 9. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Anotace:         samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     KBP; KT/pers.; KS/RaZ

Garant:            JUDr. Hatalová, MBA, tajemnice

Číslo tisku:      P10-382922/2021

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10