Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 9.

Datum přijetí: 2.3.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 115

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    souhlasí

a)    se zrušením části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 bod II. b) řádek třetí

 

Pořadí

Ulice

Č. p.

Č. o.

Č. nebytové jednotky dle PV

Výměra v m2

Odhadní

cena

v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

(IČO u právnické osoby)

3

Bulharská

619

8

619/19

15,00

352 200

1 110 000

***

***

 

b)    s propadnutím kauce ve výši 35 220 Kč složené paní ********************, vítězem elektronické aukce v rámci výběrového řízení na prodej volné nebytové jednotky č. 619/19 v domě Bulharská 619/8, Praha 2

c)    s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Petra Beneše, místostarostu, předložit na nejbližším zasedání ZMČ Praha 10 návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 19/10/2020 ze dne 30. 9. 2020 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných nebytových jednotek formou elektronické aukce - 9.

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         nebytové prostory; privatizace obecního majetku; samospráva

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-033916/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10