Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů

Datum přijetí: 2.2.2021
Číslo jednání: 3
Číslo usnesení: 67

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

pronájem bytů a uzavření smluv o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Poř. č.

Jméno

Adresa

Podlaží

č. bytu

Vel. bytu

plocha

Na dobu

Doporučení KBP dne 13. 1. 2021

dle bodu č. 3, Zápisu č. 1,

KBP souhlasí

1.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

2+kk

45,40

neurčitou

poskytnout stávající byt

2.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

30,82

neurčitou

poskytnout stávající byt

3.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

30,45

neurčitou

poskytnout stávající byt

4.

****

K Louži 1312/1

Praha 10, Vršovice

****

1+1

56,84

neurčitou

poskytnout stávající byt

5.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

31,26

neurčitou

poskytnout stávající byt

6.

****

Průběžná 1804/55

Praha 10, Strašnice

****

1+1

40,23

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

7.

****

Průběžná 1840/21

Praha 10, Strašnice

****

1+0

21,00

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

 

 

- 2 -

 

 

8.

****

Nad Vršovskou horou 981/3, Praha 10, Michle

****

1+1

37,20

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

9.

****

Ruská 1244/184

Praha 10, Vršovice

****

2+1

62,38

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

10.

****

Ostružinová 2936/3

Praha 10, Záběhlice

****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

11.

****

K Louži 1257/8

Praha 10, Vršovice

****

3+1

83,51

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

12.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

30,90

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

13.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

30,44

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

14.

****

Ruská 44/148

Praha 10, Vršovice

****

2+1

62,65

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

15.

****

Ruská 44/148

Praha 10, Vršovice

****

2+1

61,34

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

16.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

31,05

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

17.

****

Limuzská 1814/17

Praha 10, Strašnice

****

3+kk

69,56

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

18.

****

Ostružinová 2936/3

Praha 10, Záběhlice

****

3+1

74,70

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

19.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

2+kk

45,47

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

20.

****

Černokostelecká 1772/97 Praha 10, Strašnice

****

2+1

61,84

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

21.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

2+kk

45,86

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

22.

****

Na Louži 1306/19

Praha 10, Vršovice

****

1+1

40,14

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

23.

****

Černokostelecká 919/18

Praha 10, Strašnice

****

1+1

48,00

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

24.

****

Petrohradská 380/24

Praha 10, Vršovice

****

1+0

21,93

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

25.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

32,20

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

26.

****

Přípotoční 830/3

Praha 10, Vršovice

****

1+1

54,71

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

27.

****

Počernická 524/64

Praha 10, Malešice

****

1+kk

30,52

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

28.

****

Vršovická 832/97

Praha 10, Vršovice

****

1+1

45,44

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

29.

****

Průběžná 1842/25

Praha 10, Strašnice

****

3+1

62,50 m2

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

 

 

- 3 -

 

 

30.

****

K Louži 1312/1

Praha 10, Vršovice

****

1+1

44,21 m2

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

31.

****

Brigádníků 1819/19

Praha 10, Vršovice

****

2+1

53,10

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

32.

****

Chotutická  496/12

Praha 10, Malešice

****

3+1

73,40

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

33.

****

Na Louži 770/31

Praha 10, Vršovice

****

3+1

110,28

určitou

2 roky

poskytnout stávající byt

34.

****

Elektrárenská 982/3

Praha 10, Michle

****

1+1

45,20

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt

35.

****

Černická 1778/10

Praha 10, Strašnice

****

3+1

78,46

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt

36.

****

Ruská 44/148

Praha 10, Vršovice

****

2+1

61,23

určitou

1 rok

poskytnout stávající byt

 

II.   neschvaluje

pronájem bytu a uzavření smlouvy o nájmu bytu, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Jméno

Doporučení KBP dne

13. 1. 2021 dle bodu č. 3/39 Zápisu č. 1 KBP nesouhlasí

Vel. bytu

plocha

Podlaží

č. bytu

Adresa bytu

****

poskytnout stávající byt

1+0

28,72 m2

****

Kozácká 289/9

 

III. ukládá

l. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

1.1.    podepsat smlouvy o nájmu bytů dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 31. 7. 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty

Provede:         Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-023631/2021

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10