Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (MŠ, ZŠ)

Datum přijetí: 24.11.2020
Číslo jednání: 19
Číslo usnesení: 986

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

mezipoložkový přesun z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství (MŠ, ZŠ) pro rok 2020, dle následující tabulky:

 

  1. snížení

Snížení výdajové části paragrafu Krizová opatření a položky Nespecifikované rezervy, ÚZ 127 - COVID 19

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0710

5213

5901

000000127

 

- 764

 

  1. zvýšení

ba)  zvýšení výdajové části paragrafu Mateřské školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 127 - COVID 19

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

5336

000000127

 

+ 540

 

bb)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím, ÚZ 127 - COVID 19

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

000000127

 

+ 224

 

 

- 2 -

 

 

II.   ukládá

1. Ing. Vališovi, pověřenému ved. OEK

1.1.    provést mezipoložkový přesun v rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2020 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:   doc. Ing. Sedmihradská, Ph.D., uvolněná členka RMČ; MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Vališ, pověřený ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-164698/2020

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10