Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na vyloučení účastníků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávanou v užším řízení

Datum přijetí: 18.11.2020
Číslo jednání: 20
Číslo usnesení: 980

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje
  1. vyloučení a vylučuje dodavatele Společnost pro Prahu, výstavba MŠ Bajkalská (AQUASYS, spol. s r. o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01, IČO 253 44 447 a PS Brno, s. r. o., se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 255 06 820) ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávanou v užším řízení dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
  2. vyloučení a vylučuje dodavatele POZIMOS, a. s., se sídlem Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 760 01, IČO 001 47 389 ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávanou v užším řízení dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
  3. vyloučení a vylučuje dodavatele STAEG Stavby, spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČO 241 40 520 ze zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“ zadávanou v užším řízení dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

 

 

- 2 -

 

 

  1. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o vyloučení účastníka Společnost pro Prahu, výstavba MŠ Bajkalská (AQUASYS spol. s r. o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 2488/65, PSČ 591 01, IČO 253 44 447 a PS Brno, s. r. o., se sídlem Vídeňská 153/119b, Dolní Heršpice, 619 00 Brno, IČO 255 06 820)

 

Termín: 20. 11. 2020

 

1.2.    podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o vyloučení účastníka POZIMOS, a. s., se sídlem Zlín, K Pasekám 3663, PSČ 76001, IČO 001 473 89

 

Termín: 20. 11. 2020

 

1.3.    podepsat a zajistit odeslání Rozhodnutí o vyloučení účastníka STAEG Stavby, spol. s r. o., se sídlem Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, IČO 241 40 520

 

Termín: 20. 11. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

- 3 -

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-155673/2020

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10