Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - VÝMĚNA POVRCHU HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU“

Datum přijetí: 10.11.2020
Číslo jednání: 18
Číslo usnesení: 935

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

na základě usnesení hodnotící komise poptávkového řízení ze dne 6. 11. 2020 „AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - VÝMĚNA POVRCHU HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU“ výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele A SPORT PRODUKT, s. r. o., se sídlem Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 453 15 868, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Ing. Kouckému, vedoucímu OMP

1.1.    uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „AREÁL VOLNÉHO ČASU GUTOVKA - VÝMĚNA POVRCHU HŘIŠTĚ NA MALOU KOPANOU“ se společností A SPORT PRODUKT, s. r. o., se sídlem Sarajevská 1232/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO 453 15 868, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

Termín: 13. 11. 2020

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo; životní prostředí

Provede:         Ing. Koucký, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Koucký, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-153551/2020

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10