Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 10 a Jednacího řádu Výborů Zastupitelstva MČ Praha 10

Datum přijetí: 25.3.2019
Číslo usnesení: 5/3/2019
Číslo materiálu: 2
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

schvaluje

změny Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu ve znění přijatém na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10;
text Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10 dle přílohy č. 4 předloženého materiálu ve znění přijatém na zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10;

vše s účinností ode dne následujícího po ukončení 5. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

 

II. ukládá

1. pí Chmelové, starostce

1.1. podepsat Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části Praha 10, schválený dle bodu I. b) tohoto usnesení

 

Termín: 5. 4. 2019

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel: Mgr. Satke, předseda NaV

Číslo tisku:    P10-032663/2019

 

 

 

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10