Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Zpráva o realizaci programu Zdravá Praha 10 a místní Agenda 21, včetně návrhu Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019

Datum přijetí: 25.2.2019
Číslo usnesení: 4/7/2019
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

a) zprávu o realizaci programu Zdravá Praha 10, včetně vyhodnocení Plánu zlepšování programu Zdravá Praha 10 a MA21 za rok 2018 dle důvodové zprávy a přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

b) Plán zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ pro rok 2019 dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

II. ruší

úkol vyplývající z usnesení ZMČ č. 20/22/2018 ze dne 12. 3. 2018 ke Komunitnímu plánu Zdravé Prahy 10 pro rok 2018 v bodě II.1. dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

 

III. ukládá

1. pí Chmelové, starostce

1.1. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 vyhodnocení plnění Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 za rok 2018

Termín: 31. 3. 2019

 

 

- 2 -

 

1.2. předložit Zastupitelstvu MČ Praha 10 zprávu o realizaci programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“, včetně informace o vyhodnocení plnění Plánu zlepšování programu „Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21“ za rok 2019

 

Termín: 28. 2. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

Předkladatel: pí Chmelová, starostka

Číslo tisku:    P10-009112/2019

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10