Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na doplnění Zásad pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP

Datum přijetí: 12.6.2017
Číslo usnesení: 16/5/2017
Číslo materiálu: 5
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

doplněné Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10 a bytů z kvóty MHMP, schválené usnesením ZMČ Praha 10 č. 2/13/2015 ze dne 26. 1. 2015, ve smyslu důvodové zprávy ve znění dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. zástupce starosty

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:    P10-054252/2017

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10