Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/13/2015 ze dne 21. 9. 2015 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 6.

Datum přijetí: 1.6.2016
Číslo usnesení: 10/36/2016
Číslo materiálu: 18
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. bere na vědomí

      informaci o prodeji volné bytové jednotky č. 1254/18 v domě Oblouková 1254/6, Praha 10, v rámci výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce – 6., dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II. schvaluje

zrušení části usnesení ZMČ Praha 10 č. 5/13/2015 ze dne 21. 9. 2015 v části II., řádek šestý

 

Ulice

č.p.

č.o.

č. bytové jednotky dle PV

Velikost bytu

Odhadní

cena v Kč

Kupní cena

v Kč

Kupující

Datum narození kupujícího

Oblouková

1254

6

1254/18

2+1

1 234 000

3 075 000

*******

*******

 

 

 

- 2 -

 

III. ukládá

     1. Radě MČ Praha 10

1.1 vyhlásit opakované výběrové řízení na volnou bytovou jednotku č. 1254/18 v domě Oblouková 1254/6, Praha 10, formou elektronické aukce dle bodu II. tohoto usnesení   

Termín: 31. 10. 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

starosta

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S. E.

1. zástupce starosty

 

 

 

Předkladatel: Ing. Novák, starosta

Číslo tisku:     P10-002989/2016

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10