Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Návrh na ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytu po 1. 1. 2010, včetně Podpůrného sociálního programu bydlení a záměru vytvoření Koncepce sociálního bydlení

Datum přijetí: 21.9.2015
Číslo usnesení: 5/9/2015
Číslo materiálu: 8
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

  1. ukončení realizace Koncepce městské části Praha 10 pro řešení důsledků jednostranného zvýšení nájemného z bytů po 1. 1. 2010 dle důvodové zprávy předloženého materiálu
  2. ukončení smluvních vztahů uzavřených za účelem realizace podpůrného sociálního programu bydlení dohodou dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
  3. záměr vytvoření Koncepce sociálního bydlení dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

II.   ukládá

1.  Radě MČ Praha 10

1.1.    zajistit ukončení smluvních vztahů uzavřených za účelem realizace podpůrného sociálního programu bydlení dohodou schválenou dle bodu I.b) tohoto usnesení

 

Termín: 30. 9. 2015

 

1.2.    zajistit přípravu návrhu Koncepce sociálního bydlení dle bodu I.c) tohoto usnesení a předložit ji ZMČ ke schválení

 

Termín: 31. 12. 2015

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

Předkladatel: doc. Ing. David, Ph.D., zástupce starostky

Číslo tisku:    P10-088737/2015

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10