Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

k návrhu na přípravu zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10

Datum přijetí: 27.3.2015
Číslo usnesení: 3/44/2015
Číslo materiálu: 22
Stav materiálu: schvalen

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I. schvaluje

záměr na zřízení Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10

 

II. ukládá

1. JUDr. Kleslové, starostce

1.1. zajistit přípravu vzniku Výboru pro kulturu a Redakční radu novin Prahy 10

 

                                                                                         Termín: 30. 4. 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Radmila  K l e s l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

Ing. Vladimír  N o v á k

1. zástupce starostky

 

 

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Novák, 1. zástupce starostky

Číslo tisku:      ---

Zpět na začátek usnesení

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10