Materiály a usnesení rady a zastupitelstva

Úvodní stránka usnesení » Zastupitelstvo » Detaily Usnesení
  

Žádost občanů týkající se projednání a odmítnutí záměru na vybudování polyfunkčního objektu ,,OC Květ – Jabloňová“ Zastupitelstvem městské části Praha 10 ve smyslu § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Datum přijetí: 24.6.2024
Číslo usnesení: 9/6/2024
Číslo materiálu: 9
Stav materiálu: schvalen

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Zastupitelstvo městské části Praha 10

 

I.  bere na vědomí

1. Žádost občanů týkající se projednání a odmítnutí záměru na vybudování polyfunkčního objektu ,,OC Květ – Jabloňová“ Zastupitelstvem městské části Praha 10 ve smyslu § 8 písm. c) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 16. 5. 2024

2. aktuální informace týkající se záměru ,,OC Květ – Jabloňová“ dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Martin  V a l o v i č

starosta

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš  P e k, S.E.

1. místostarosta

 

 

 

 

 

Předkladatel: Ing. arch. Valovič, starosta

Číslo tisku:    P10-235948/2024

Zpět na začátek usnesení