Úvodní stránka usnesení » Search Results » Detaily Usnesení
  

k návrhu vyjádření ve věci regulace provozování hazardních her na území hl. m. Prahy

Datum přijetí: 25.6.2019
Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 507

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

vyjádření ve věci regulace provozování hazardních her na území hl. m. Prahy dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. R. Chmelové, starostce

  1. odeslat vyjádření dle bodu I. tohoto usnesení Odboru daní, poplatků a cen Magistrátu hlavního města Prahy a JUDr. Haně Kordové Marvanové, radní hl. m. Prahy pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení

 

Termín: 25. 6. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  R. Chmelová, starostka

Anotace:         povolení výherních hracích aut.

Provede:         R. Chmelová, starostka

Na vědomí:     -

Garant:            R. Chmelová, starostka

Číslo tisku:      P10-071837/2019

 

Zpět na začátek usnesení