Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

vedoucí referátu daní a kontroly správních firem na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 3. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

vedoucí referátu daní a kontroly správních firem   

v oddělení evidence hospodářské činnosti

v Odboru ekonomickém ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

vedoucí referátu daní a kontroly správních firem

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 10

 

na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené

 

Máte zájem pracovat v přátelském kolektivu ekonomického odboru?

Hledáme adepta/adeptku s VŠ, bakalářského studijního programu ekonomického směru, znalostí podvojného účetnictví a daňových zákonů – především zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a zákona č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

 Zkušenost se zpracováváním daňových hlášení vítána.

Požadujeme  dobrou znalostí práce na PC v Microsoft Office. Pokud jste byl/a alespoň tři  roky v pracovním procesu anebo máte praxi ve veřejné správě, přihlaste se do tohoto výběrového řízení.

 

Nabízíme Vám perspektivní zaměstnání (daně vždy budou), slušné jednání, plat v 10-té tarifní platové třídě + osobní ohodnocení dle pracovního výkonu + příplatek za vedení, skvělý pracovní kolektiv, stabilní pracovní prostředí, možnost stravování v jídelně přímo v budově ÚMČ Praha 10  za významného přispění z Fondu zaměstnavatele (FZ) a také možnost čerpání příjemných benefitů z nabídky FZ podle vlastní volby.

Zkuste kariérně růst ve veřejné správě. Již nyní se na Vás těšíme!

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost
 5. na funkci vedoucího úředníka splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení (vzor čestného prohlášení je k dispozici v personálním oddělení ÚMČ Praha 10); předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

 

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

ekonomické  - vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadované znalosti

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, atd.), znalost podvojného účetnictví, zkušenosti s finanční kontrolou účetních operací, znalost práce v systémech SW GORDIC, GINIS, SW  iDES. Praxe 3 roky v pracovním poměru ve veřejné správě vítána.

další dovednosti, schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, pečlivost, spolehlivost.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • ověřenou kopii lustračního osvědčení a čestné prohlášení ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22. 10. 2018  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68,

101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: vedoucí referátu daní a kontroly správních firem   v oddělení evidence hospodářské činnosti v  OEK ÚMČ Praha 10.“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne 1. 10. 2018

 

 

                                                                                            Ing. Martin Slavík

                                                                                        tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 3. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10