Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

rozpočtář/ka a finanční referent/ka tvorby a financování rozpočtu na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 11. 1. 2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

rozpočtář/ka a finanční referent/ka tvorby a financování rozpočtu

v oddělení rozpočtu v Odboru ekonomickém  ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

rozpočtář/ka a finanční referent/ka tvorby a financování rozpočtu

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 11

 

na dobu určitou (po dobu mateřské a rodičovské dovolené)

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost.

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v magisterském, popř. bakalářském studijním programu zaměření – ekonomického směru 

požadované znalosti

dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet,  atd.), velkou výhodou je  znalost účetního SW GORDIC (GINIS). Dále požadujeme orientaci a znalost rozpočtové skladby územně samosprávního celku a základní orientaci v zákonných předpisech veřejné správy (obzvláště zákon č. 320/2001 Sb.) Praxe v oboru vítána.

další schopnosti

komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), schopnost jednat s lidmi, přesnost, pečlivost,  přizpůsobivost a korektnost.

Nabízíme:   

 • plat v 11. tarifní platové třídě podle vzdělání + osobní ohodnocení dle pracovního výkonu
 • dobrý pracovní kolektiv
 • stabilní pracovní prostředí
 • možnost stravování a zaměstnaneckých benefitů

 

 

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. 1. 2019  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68,

101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení:  rozpočtář/ka a finanční referent/ka tvorby a financování rozpočtu v OEK ÚMČ Praha 10 – doba určitá.“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  9. 1. 2019

 

                                                                     

                                                                                                     Ing. Martin Slavík

                                                                                                 tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno pátek 11. ledna 2019, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10