Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

referent/ka - administrativně technický pracovník/pracovnice

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 9. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

 referent/ka - administrativně technický pracovník/pracovnice

v oddělení pedagogicko-organizačním

v  Odboru školství ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

referent/ka – administrativně technický pracovník/pracovnice

s místem výkonu práce Praha

v platové třídě  9

 

Rádi přivítáme novou kolegyni či nového kolegu do našeho pracovního týmu.

V nabízené pozici je nezbytné vzájemně spolupracovat v rámci oddělení i celého odboru, intenzivně a konstruktivně komunikovat s dalšími odbory ÚMČ, operativně řešit vzniklé otázky a flexibilně plnit pracovní úkoly.

Očekáváme samostatnost, základní orientaci ve školském systému, vstřícnost vzhledem ke zřizovaným školám, kladný vztah k administrativním činnostem, zajištění a vyřizování běžné agendy vedoucího, přípravu věcných podkladů pro uzavírání smluv týkajících se údržby, oprav nebo vybavení majetkem, účast na kontrolních dnech ve školách či školských zařízeních při rekonstrukcích apod.

Nabízíme pomoc s počátečním osvojením pracovních postupů, možnost dalšího vzdělávání i přátelské klima na pracovišti.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

požadovaný obor, zaměření

pedagogický, humanitní, ekonomický či technický směr, školský management

požadované znalosti

orientace v oblasti školství;

práce na PC (nadstandardní uživatelská schopnost – Word, Excel, Outlook, internet; E-Spis výhodou);

zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu) nebo adekvátní studium či jiná zkouška

další dovednosti, schopnosti

praxe ve státní správě nebo samosprávě vítána;

dobré komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném a mluveném projevu);

přesnost, spolehlivost, psychická odolnost, učenlivost, flexibilita, vstřícný vztah k administrativě

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  26. 10. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: referent/ka – administrativně technický pracovník oddělení pedagogicko-organizačního v OŠK ÚMČ Praha 10“.

  

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne  5. 10. 2018

 

 

                                                                     

                                                                                                      Ing. Martin Slavík

                                                                                                 tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno úterý 9. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

  

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10