Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník – přestupkář v oddělení přestupkovém

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 4. 10. 2018  výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník – přestupkář v oddělení přestupkovém

v  Odboru občanskosprávním

ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník – přestupkář

  s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 10

 

Hledáte zajímavou práci, která není stereotypní, při které uplatníte své vysokoškolské vzdělání – magisterské vzdělání v oboru právo nebo bakalářské vzdělání v jiném oboru? Nabízíme Vám samostatnou práci v malém tvůrčím kolektivu oddělení přestupků. Nejedná se o klasickou administrativní činnost, nýbrž o samostatné vedení přestupkových řízení. Při vydávání správních rozhodnutí uplatníte nejen svou znalost přestupkového a správního práva, ale i svou schopnost analytického myšlení a dobré vyjadřovací schopnosti v písemném projevu. Požadujeme: dobrou znalost přestupkového práva, komunikační schopnosti, znalost práce na PC, spolehlivost, pečlivost a schopnost učit se novým věcem. Tato pracovní pozice je vhodná i pro absolventy škol, kteří zde získají praxi v oboru státní správy. Pracovní pozice je zařazena v 10. platové třídě, ale součástí platu je též osobní příplatek ve výši odpovídající Vašemu pracovnímu nasazení. Dále Vám můžeme nabídnout dovolenou v rozsahu 5 týdnů, závodní stravování a širokou škálu benefitů, se kterou vás podrobně seznámíme na osobním pohovoru.

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

 

 

 

obor, zaměření

vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v ČR nebo vysokoškolské vzdělání minimálně v bakalářském studijním programu v jiné oblasti (v tomto případě dle § 111 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je třeba prokázat po nástupu odbornou způsobilost zkouškou)

 

právní nebo bezpečnostní právní směr výhodou

 

požadované znalosti

 • dobrá orientace v oblasti přestupkového a správního práva;
 • zkušenosti s přestupkovým řízením

popř. správním řízením jsou výhodou

 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);

další dovednosti, schopnosti

 • dobré vyjadřovací schopnosti (jak v mluveném, tak i písemném projevu);
 • schopnost analytického myšlení;
 • schopnost samostatného rozhodování;
 • organizační a komunikační schopnosti;
 • přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 31. 10. 2018  v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: právník – přestupkář v OOS ÚMČ Praha 10“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Praze dne  1. 10. 2018

 

 

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                            tajemník ÚMČ Praha 10

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 4. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10