Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

právník odvolání, správní delikty, právní poradenství

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
 
Městská část Praha 10

zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje 4. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

právník

odvolání, správní delikty, právní poradenství

v Odboru stavebním

ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

právník odvolání, správní delikty, právní poradenství

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 11 

                                  

Na odboru stavebním ÚMČ Praha 10 jsme skupina lidí, kteří mají společné úkoly i problémy a společně je řešíme. Navzájem si předáváme vědomosti i zkušenosti a rádi bychom je předali i Vám.

 

Do našeho kolektivu hledáme kreativní lidi, lidi schopné řešit jednoduché i složité úkoly, lidi, kteří se nebojí jednat s lidmi neznalými i odbornou veřejností. Hledáme lidi, kteří chtějí získat další zkušenosti a vědomosti jak v oblasti stavebnictví, tak i v oblasti stavebního práva, lidi, kteří jsou týmovými hráči a chtějí pracovat v kolektivu, ve kterém na lidech záleží.

 

Nabízíme každý den nové úkoly, nové výzvy, získání nových vědomostí a příjemné zázemí v pracovním kolektivu. Práce je velmi rozmanitá,  od vydávání rozhodnutí, postupování odvolání, studování soudních rozsudků až po poskytování právní podpory pracovníkům našeho odboru. Její hlavní těžiště  spočívá především v komunikaci s lidmi. Z hlediska perspektivy je možné  zde získané zkušenosti využít velmi dobře i v jiných oblastech, věříme však, že Vás práce u nás natolik zaujme, že o  následné změně pracovního místa ani uvažovat nebudete.

 

Samozřejmě nelze v žádném případě pominout i tu druhou - hmotnou motivaci.  Úřad MČ Praha 10 kromě platu, sestávajícího ze základního tarifu + zajímavého osobního ohodnocení (odvislého od výkonu), nabízí zaměstnanecké benefity v celkové roční výši 13.200,- Kč (např. na stavební spoření, penzijní připojištění, rekreaci, 3 dny placeného volna, nadstandardní zdravotní péči atd.), navíc ještě věrnostní bonusy a další finanční příspěvky - např. při narození dítěte,  při svatbě zaměstnance  atd. Zaměstnanci mohou  také  čerpat dva  dny neplaceného volna a zajímavá je i možnost závodního stravování přímo v budově ÚMČ, na které zaměstnavatel přispívá ve výši 65% ceny jídel.

 

Doufáme, že Vás naše nabídka osloví.

 

 

 

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

VŠ – právnická fakulta, zaměření správní a stavební právo

požadované znalosti

 

 • dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, E-spis, ASPI,  MISYS )
 • znalost správního, stavebního a přestupkového práva
 • výhodou je zkouška zvláštní odborné způsobilosti (lze složit i po nástupu)
 • výhodou je znalost z praxe v územním a stavebním řízení

další dovednosti, schopnosti

 • organizační a komunikační schopnosti
 • přesnost, spolehlivost
 • psychická odolnost

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis

 

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do  31. 10. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení:  právník v Odboru stavebním ÚMČ Praha 10.“

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

 

V Praze dne  1. 10. 2018

 

 

                                                                     

                                                                                                Ing. Martin Slavík

                                                                                           tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno čtvrtek 4. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10