Volná pracovní místa

Aktuální volná místa | Hledat v nabídkách | rss RSS

ekonom/ka v referátu sociální a zdravotní péče na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

 

 

 

OZNÁMENÍ  O  VYHLÁŠENÍ  VÝBĚROVÉHO  ŘÍZENÍ
 
Městská část Praha 10
 
zastoupená tajemníkem ÚMČ Praha 10 Ing. Martinem Slavíkem

vyhlašuje dne 3. 10. 2018 výběrové řízení na obsazení pracovního místa

 

ekonom/ka v referátu sociální a zdravotní péče

v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví

 v Odboru sociálním ÚMČ Praha 10

 

sjednaný druh práce:

ekonom/ka

s místem výkonu práce Praha,

v platové třídě 10

 

na dobu určitou po dobu rodičovské dovolené

 

Hledáme jedinečného/nou  kolegu/kolegyni, který/á má chuť být součástí našeho profesionálního týmu. Pracovní poměr je na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou), avšak co bude dál, záleží jen na Tobě. Když se nám s někým dobře pracuje, neradi se s ním/ní loučíme J. Nabízíme řadu výhod a benefitů, tak přijď mezi nás a využije je!

 

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 1. fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 2. občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk, nebo slovenský jazyk,
 3. způsobilost k právním úkonům,
 4. bezúhonnost

 

 

Další požadavky:

požadované vzdělání

vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

požadovaný obor, zaměření

ekonomika, veřejné finance, veřejná správa apod.

požadované znalosti

·   orientace v oblasti veřejných financí a účetnictví,

· zkouška zvláštní odborné způsobilosti na úseku finančního hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkum – tuto zkoušku lze složit po nástupu,

·   dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet),

·   vhodné i pro  absolventy.

další dovednosti, schopnosti

organizační schopnosti, komunikační schopnosti (včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu), přesnost, spolehlivost, psychická odolnost.

 

Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů jsou:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
 • datum a podpis.

 

K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, nutno připojit:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 22. 10. 2018 v podatelně ÚMČ Praha 10 -  adresa :

 

Úřad městské části Praha 10

Oddělení personální

Vršovická 68, 101 38 Praha 10

 

 

Obálku označit slovy: „Výběrové řízení: ekonom/ka v oddělení zřízených organizací a zdravotnictví OSO ÚMČ Praha 10“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

V Praze dne 1. 10. 2018

 

                                                                     

                                                                                             Ing. Martin Slavík

                                                                                         tajemník ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasláno středa 3. října 2018, - Jarošová

Předcházející strana | Další strana

Dokumenty pro uchazeče o zaměstnání

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10