Příspěvek na úpravu bytu - jednorázový:

O dávku může požádat:

 • občan s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí omezující ve značném rozsahu jeho pohyblivost a občan úplně nebo prakticky nevidomý, který užívá byt k trvalému bydlení,
 • rodič nebo osoba, které bylo nezaopatřené dítě svěřeno do péče, jde-li o nezaopatřené dítě starší tří let, které je postiženo těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí nebo je úplně nebo prakticky nevidomé,
 • osoba neslyšící nebo rodič či osoba, které bylo neslyšící dítě svěřeno do péče, pokud jde o příspěvek na instalaci signalizace


Co se považuje za těžké vady nosného nebo pohybového ústrojí uvádí příloha č. 5 pod písm. a) až g), která je součástí vyhl. č. 182/1991 Sb.

 


Za úpravu bytu se považuje:

 • úprava přístupu do domu, garáže, k výtahu včetně schodů, k oknům a na balkon,
 • úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky, popřípadě dalšího nábytku,
 • rozšíření prahů a dveří,
 • odstranění prahů,
 • přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením s lehce ovladatelnými bateriemi,
 • instalace potřebné zvukové nebo světelné signalizace,
 • zavedení vhodného vytápění,
 • vybudování telefonního vedení,
 • stavební úpravy spojené s instalací výtahu.


Výši příspěvku stanoví sociální odbor se zřetelem na příjmy a majetkové poměry občana a jeho rodiny, a to až do výše 70 % prokázaných nákladů, účtovaných fyzickými nebo právnickými osobami za materiál a práce spojené s nezbytnými výdaji, včetně projektových prací, nejvýše však 50 000 nebo 100 000 Kč u příspěvku na stavební úpravy spojené s instalací výtahu, který je poskytován z toho důvodu, že nelze použít šikmou schodišťovou plošinu.

 

K žádosti je potřeba doložit: čestné prohlášení o majetku, potvrzení o výši příjmů (příjmy z pracovní činnosti, důchodu, dávky státní soc. podpory), doklad o výši nájemného a inkasa, souhlas majitele domu a projektovou dokumentaci.

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10