Příspěvek na provoz motorového vozidla

Příspěvek se poskytuje držitelům mimořádných výhod II. a III. stupně a dále vlastníkům motorového vozidla nebo osobám blízkým, které zajišťují dopravu držitelů uvedených mimořádných výhod. Příspěvek je poskytován jednorázově na období kalendářního roku. 

Pro rok 2010 činí výše příspěvku 
pro držiteleZTP/P -  7.920,- Kč 
pro držitele ZTP - 3.000,- Kč

V případě, že jsou přiznány mimořádné výhody či zakoupeno motorové vozidlo v průběhu roku je  vyplácen příspěvek v alikvótní výši. 

V případě, že pominou důvody dopravy osoby zdravotně postižené (prodej auta, odstěhování) je stanovena povinnost vrátit poměrnou část příspěvku. Oznámit zněny rozhodné pro vrácení příspěvku je příjemce povinen sdělit nejpozději do 8 dnů ode události příslušným dávkovým pracovníkům.

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10