Mimořádné výhody II. stupně - průkaz ZTP:

Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:

 • vrozené nebo získané defekty odpovídajícím stavům po amputaci v obou bércích nebo (u jednostranného postižení) v kloubu kolenním a výše,
 • funkční ztráta jedné dolní končetiny, např. na podkladě úplného ochrnutí (plegie) této končetiny,
 • současné amputační ztráty podstatných částí jedné dolní a horní končetiny,
 • těžší funkčně významné parézy dvou končetin,
 • pakloub stehenní kosti, 
 • stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny,
 • stavy po úrazech a nebo nemocích páteře s následnými těžkými poruchami hybnosti,
 • těžké obliterace cév dolních končetin s výrazným trofickým postižením a s výrazným funkčním postižením hybnosti,
 • těžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonální nedostatečností,
 • vady a nemoci srdce s provázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající při zavedené léčbě,
 • objektivně prokázaná dechová nedostatečnost těžkého stupně,
 • pokročilá stádia Bechtěrevovy nemoci (počínaje IV. stádiem),
 • úplná nebo praktická hluchota,m) chronické vady a nemoci interního charakteru trvale značně stěžující pohybovou schopnost.


Výhody plynoucí ze skutečnosti, že byly občanu přiznány mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) pro těžce zdravotně postižené občany:

 • výhody uvedené v bodě 1,
 • nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem),
 • slevy 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě a 62 % sleva v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10