Mimořádné výhody I. stupně - průkaz TP:

Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají zejména u těchto postižení:
 
 • ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkční omezení horní končetiny (např. na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, míšního edému),
 • anatomická ztráta jedné dolní končetiny od kloubu Lisfrankova (art. metatarso - tarsální) výše,
 • podstatné funkční omezení jedné dolní končetiny (např. na podkladě těžké parézy),
 • zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm,
 • pakloub kosti holenní,
 • ztuhlost kolenního nebo kyčelního kloubu,
 • stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrou nebo mírně porušenou funkcí operované končetiny,
 • postižení cév dolní končetiny s těžkými trofickými změnami a se závažnou poruchou krevního oběhu, příp. varikosní komplex obou dolních končetin s obdobným postižením,
 • záchvatová onemocnění spojená se ztrátou vědomí dostavující se alespoň několikrát měsíčně.

 

Výhody plynoucí ze skutečnosti, že byly občanu přiznány mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) pro těžce zdravotně postižené občany:
 
 • nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, kromě autobusů a vlaků, v nichž je místo k sezení vázáno na zakoupení místenky,
 • nárok na přednost při osobním projednávání jejich záležitostí, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních. 

 

Odbor sociální

Sociální služby

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10