Terénní sociální pracovnice

  • Řeší komplexní problematiku v rodinách jak úplných, tak neúplných. Rodiny navštěvují a snaží se o sanaci rodinného prostředí, chrání oprávněné zájmy dětí.  
  • Řeší problematiku svobodných těhotných žen.  
  • Poskytují poradenství v sociálně-právní ochraně dětí a mládeže, v případě neshod v manželství, při problémech po rozvodu, při řešení otázky styku rodičů s dětmi.  
  • Zastupují děti u soudu ve funkci opatrovníka a zastupují je i před ostatními státními orgány a u notářských řízení. Podávají soudu návrhy na nařízení ústavní výchovy, na nezájem rodičů v případě osvojení, na určení rodičovství u dětí.  
  • Úzce spolupracují s policií, školami, poradnami, pediatry, ostatními lékaři, občanskými sdruženími atd.  
  • Provádí depistáž u nově narozených dětí na obvodě Prahy 10.  
  • Pravidelně navštěvují děti umístěné v dětských domovech a po jejich propuštění sledují jejich vývoj.  
  • Provádí v rodinách dohled nařízený soudem, eventuelně jiná soudní opatření.  
  • Každoročně vedou praxe studentů z Vyšší odborné školy sociálně právní, z církevní sociální školy a Filozofické fakulty UK - obor sociální práce.  
  • Po pracovní době a o víkendech se účastní pohotovosti, při které ve spolupráci se soudem a policií chrání zájmy nezletilých dětí.

Odbor sociální

Ochrana dětí

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10