Vydání prvního rodného listu

Vydání prvního rodného listu po zápisu novorozence do matriční knihy v místě narození

K zápisu narození dítěte

  • za trvání manželství předloží jeden z rodičů občanské průkazy, oddací list
  • mimo manželství, není-li otec dítěte znám, předloží matka dítěte občanský průkaz, rodný list, navíc rozsudek o rozvodu, případně úmrtní list manžela
  • mimo manželství, bylo-li předem určeno otcovství, předloží jeden z rodičů oba občanské průkazy, originál souhlasného prohlášení o určení otcovství, oba rodné listy, pravomocné rozsudky o rozvodu manželství
  • cizinci předloží obdobné doklady s překladem do češtiny, povolení k pobytu pro cizince, případně doklad o přidělení rodného čísla, cestovní doklady

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10