Správní poplatky ověřování

Správní poplatky:
zákon č. 634/2004 Sb., v platném znění

 

Poplatek Cena
v Kč
 Poznámka

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stranu:

 50,-  
Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů, rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku: 

 30,-

Od poplatku je osvobozeno ověření listin a podpisů potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, v platném znění, k provedení zákona č.170/2002 Sb. o válečných veteránech
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu,vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.   
Ověření podpisu: 30,- Od poplatku je osvobozeno ověření listin a podpisů potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, v platném znění, k provedení zákona č.170/2002 Sb. o válečných veteránech
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny nadace a nadační fondy, občanská sdružení a odborové organizace a obecně prospěšné společnosti založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, ochrany zvířat, sociální péče, zdravotnictví, ochrany života a zdraví osob, kultury, tělovýchovy a sportu, vědy a výzkumu, vzdělávání a výchovy, požární ochrany a ochrany památek, souvisí-li prováděný úkon s činností, pro níž byly tyto subjekty založeny.
Od poplatku jsou též osvobozeni občané se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. Stupně (držitelé ZTP a ZTP/P).

 

Odbor občanskosprávní

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10