Prohlášení o volbě druhého jména

Prohlášení o volbě druhého jména může učinit občan, který má v matriční knize zapsáno jedno jméno, za nezletilého toto prohlášení učiní jeho zákonní zástupci.
Občan, který má v knize narození zapsána k 31.12.1949 dvě jména, může před matričním úřadem prohlásit, že bude tato jména užívat.

Prohlášení o volbě druhého jména činí občan, který chce dvě jména užívat, za nezletilého prohlášení učiní oba jeho zákonní zástupci. U nezletilých osob starších 15 let je nezbytný jejich písemný souhlas s volbou druhého jména.

Písemné prohlášení o volbě druhého jména občan učiní před matričním úřadem příslušným podle místa svého trvalého bydliště, případně před matričním úřadem, který vede příslušnou knihu narození (na matrice podle místa narození).

K písemnému prohlášení občan předloží:

doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu), rodný list případně další matriční doklady, v nichž občan požaduje opravu svého jména na základě prohlášení (oddací list, doklad o partnerství, případně rodné listy dětí) písemný souhlas osoby starší 15 let (pokud za nezletilé dítě činí prohlášení rodiče).

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10