Anketa Dobrovolník roku Prahy 10

Působí Vaše organizace na území Prahy 10 déle než jeden rok? Pracují v ní dobrovolníci, které byste rádi odměnili za jejich pomoc? Nominujte tak dobrovolníka z vaší organizace do ankety Dobrovolník roku Prahy 10 a projevte své uznání lidem, kteří pracují dobrovolně a bez nároku na odměnu.

MČ Praha 10 pořádá volbu Dobrovolníka roku již osmým rokem a i v tomto roce plánuje ocenit 10 dobrovolníků z různých oblastí působení. Do volby mohou být nominováni dobrovolníci z oblasti sociální, zdravotnictví, kultury, sportu, práce s dětmi a mládeží, životního prostředí a ekologie, aj. Podmínkou je, aby svou práci vykonávali na území desáté městské části.

Termín podání návrhů je od 1. září 2019 do 31. října 2019. Návrhy obsahující náležitosti uvedené v dokumentu „Pravidla ankety Dobrovolník roku Prahy 10“, který je ke stažení ZDE lze zasílat dvěma způsoby: buď na e-mail michaela.peerova@praha10.cz  nebo písemně na adresu Městská část Praha 10, odbor kultury a projektů, oddělení kultury, sportu a projektů MČ Praha 10, Vršovická 68, 101 38 Praha 10. Přihláška musí být označena textem „Dobrovolník roku Prahy 10“.

Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (čl. 13 GDPR)

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10