Obecné informace

Pracovně právní vztahy

Zaměstnavatel by vám kvůli živelní katastrově měl podle zákoníku práce poskytnout přiměřené volno. Může se však stát, že bude požadovat potvrzení o tom, že vás velká voda skutečně postihla. V takovém případě se obraťte na příslušný obecní úřad.

Pomoc

Pokud si s čímkoli nevíte rady, potřebujete aktuální informace nebo chcete požádat o materiální pomoc, volejte na krizové linky, které zřizuje ÚMČ Praha 10 při vyhlášení mimořádného stavu.

Kde jsou úkryty pro občany Prahy 10 ?

Přehled stálých úkrytů na území správního obvodu Praha 10 (území MČ Praha 10) nalezdnete zde: 

https://bezpecnost.praha.eu/clanky/stale-ukryty

Pro koho jsou zabezpečeny prostředky individuální ochrany?

Stejně jako v naprosté většině zemí EU a vyspělých státech světa se v období míru s použitím prostředků individuální ochrany nepočítá. Při stavu ohrožení státu a válečného stavu se provádí výdej těchto prostředků pro děti od narození do 18 let a osoby umístěné ve zdravotnických a sociálních zařízeních a pro jejich doprovod. Ostatní fyzické a právnické osoby mohou ochranné prostředky do osobního vlastnictví získat za úhradu ve specializovaných prodejnách – viz. Seznam ochranných prostředků.

Příručka nebo návod pro obyvatele pro případ ohrožení ?

Tato příručka obsahuje některé obecné návody a doporučení, podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události - Příručka pro případ ohrožení pro obyvatele.

http://www.hzscr.cz/clanek/prirucky.aspx  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10