Adresář

Úvod » Kancelář tajemníka » Oddělení personální » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Pavlína Rendlová
Tel. linka 267 093 411267 093 411
Email
Funkce pověřena zastupováním vedoucí/ho referátu mzdové účtárny
Začlenění Oddělení personální
Budova A
Kancelář 418

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10