Adresář

Úvod » Odbor majetkoprávní » Oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace » referát pozemků » Detaily zaměstnanec
  
Jméno Ing. Libor Kadlec
Tel. linka 267 093 422267 093 422
Email
Funkce vedoucí referátu pozemků
Začlenění referát pozemků
Budova A
Kancelář 315