Adresář

Úvod » Odbor majetkoprávní » Oddělení přípravy a realizace oprav a investic » Referát oprav a investic » Detaily zaměstnanec
  
Jméno JUDr. Ladislav Pokorný
Tel. linka 267 093 555267 093 555
Email
Funkce vedoucí referátu oprav a investic
Začlenění Referát oprav a investic
Budova C
Kancelář 307