• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Sportovní kluby

Úvod » Strašnice » Detaily Klub
  

SK SLAVOJ SPMP Praha-jih

Základní popis

SK Slavoj SPMP Praha-jih je sportovním klubem cca 35 mentálně postižených osob z Prahy, které vedou 4 trenéři. Sportovní klub byl založen na podzim roku 1999. Hlavním cílem tehdy bylo poskytnout těmto lidem možnost hrát stolní tenis ve vlastním klubu. Protože tito sportovci se sice mohou zúčastňovat aktivit se „zdravými“ spoluobčany, ale vzhledem ke svému handicapu v naprosté většině nemají šanci uspět v soutěžích. V soutěžích pořádaných Českým hnutím speciálních olympiád, členem Olympijského hnutí ČR (ČHSO), naším klubem a spřátelenými organizacemi uspět mohou, protože jsou zařazováni do skupin podle své výkonnosti a fyzických i mentálních možností. Samozřejmě se soutěží podle mezinárodních pravidel jednotlivých sportů. Naši sportovci i jejich rodiče tak (mnohdy poprvé) poznávají pocit úspěchu.

Od roku 2001 jsme postupně začínali trénovat i jiné sporty – nejdříve míčové hry (florbal, košíková, tenis, líný tenis, bedmington), později i plavání, boccu (sport odvozený z pétanque, jen velikost koulí je jiná), atletiku a lyžování. Zájmy klientů se časem mění, v posledních letech jsou velmi oblíbenými sporty stolní tenis a přehazovaná, přestali jsme trénovat florbal, košíkovou, tenis, líný tenis a bedminton, hrajeme je jen občas na zpestření programu. Občas zajdeme na bowling. Protože v SPMP Praha jsou dva sportovní kluby (Plaváček a Plavci), které mají jako hlavní náplň plavání, zrušili jsme v našem SK i tento sport. Ve spolupráci se SK Běžci Běchovice trénujeme atletiku a lyžování, jezdíme na víkendové turistické pobyty. Jezdíme také na soutěže organizované jinými subjekty a přitom poznáváme jiná města. Při večerních aktivitách na výjezdech trénujeme jemnou motoriku při různých rukodělných zaměstnáních (práce s papírem a nůžkami, s vlnou apod.).

Pravidelné tréninky a následné sportovní soutěže posilují nejen zdraví, ale i sebevědomí našich členů, rozvíjejí jejich jemnou motoriku a schopnost soustředit se na určitou činnost. Jako důležitou součást naší činnosti vidíme i výchovu k samostatnosti a ke sportovnímu chování.

Naši sportovci získali v minulosti na Světových hrách hnutí speciálních olympiád dvakrát zlatou medaili ve stolním tenisu jednotlivců - Dublin a Šanghaj, dvakrát stříbrnou medaili za plavání - New Haven a Dublin. Vloni na Evropských speciálních olympijských hrách v Bruselu získali zlatou medaili za jednotlivce a stříbrnou medaili za dvojici (sportovec s partnerem) ve stolním tenisu. Posledním velkým úspěchem sportovců našeho klubu jsou medaile ze Světových her hnutí speciálních olympiád v Los Angeles 2015 a to dvě stříbrné za bocce (jednotlivci a národní dvojice) a stříbrná v bowlingu (+ čtvrté místo v národních dvojicích). 

Sporty
  • Stolní tenis
Tréninky

Pravidelné tréninky probíhají v pronajímaných prostorách, v tělocvičně Domova mládeže Jedličkova ústavu Na Topolce, v herně Slavoje Holešovice, občas na Gutovce, v různých hernách bowlingu, atletiku a lyžování trénují naši sportovci podle počasí a časových možností trenérů, či svých rodin. 

Kontakt

Zuzana Bláhová - kontaktní osoba, tel: +420 732 988 250,

e-mail: zuzbla@seznam.cz

Adresa
Pod Altánem 44, 100 00 Praha 10 - Strašnice
Zobrazení na mapě