• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Kontakty

S dotazy ohledně náborů, tréninků a turnajů se obracejte na příslušné kluby.

S rezervacemi sportovišť a dotazy ohledně otevíracích dob se obracejte na jednotlivá sportoviště.

S dotazy ohledně sportovně - pohybových kroužků se obracejte na školská zařízení.

 

Dotazy ohledně akcí a kurzů MČ Praha 10:

Odbor kultury a projektů

Vedoucí odboru – Mgr. Zdeňka Janků
Tel: 267 093 277 E-mail: zdenka.janku@praha10.cz

Sekretariát – Jana Urbanová 
Tel: 267 093 329 E-mail: jana.urbanova@praha10.cz

 

Odbor kultury a projektů - Oddělení sportu

Pověřená vedoucí oddělení sportu - Jana Tlamichová
Tel: 267 093 533 E-mail: Jana.Tlamichova@praha10.cz

Referent – Andrea Tothová
Tel: 267 093 589 E-mail: andrea.tothova@praha10.cz

Referent - Bc. Milan Novák

Tel: 267 093 396 E-mail: milan.novak@praha10.cz

 

Odbor kultury a projektů - Oddělení kultury, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů

Vedoucí oddělení – Jana Tlamichová
Tel: 267 093 533 E-mail: jana.tlamichova@praha10.cz  

Referent – Jana Štěpánková
Tel: 267 093 618 E-mail: jana.stepankova@praha10.cz

Referent - Lýdia Machová

Tel: 267 093 505 E-mail: lydia.machova@praha10.cz

 

Dotazy ohledně dotací MČ Praha 10

Vedoucí referátu veřejné podpory a FEU – Svobodová Kristýna, Bc.

Tel: 267 093 432 E-mail: kristyna.svobodova@praha10.cz

 

Dotazy a připomínky ohledně webových stránek:

Webmaster – Bc. Milan NovákTel: 267 093 396 E-mail: milan.novak@praha10.cz