• Facebook Prahy 10
 • RSS
 • Instagram Prahy 10

Sportovní příměstský tábor

 

I tento rok se Příměstský sportovní tábor pro děti z městské části Praha 10 zaměří hlavně na rozšíření sportovních dovedností dětí u různých druhů sportů a vytvoření kladného vztahu ke sportu a pohybu.

Chceme, aby se děti v rámci příměstského tábora podívaly na různá sportoviště, kde si budou moci sportovní disciplíny vyzkoušet pod vedením zkušených instruktorů.

Každý den děti navštíví jiný sportovní areál, kde si je převezmou trenéři, kteří jim představí konkrétní sport a děti si budou moci vyzkoušet základní sportovní nácviky.

Vybavení bude dětem zapůjčeno v rámci domluvené spolupráce s jednotlivými kluby. Budeme klást důraz zejména na to, aby se děti seznámily s jednotlivými sporty, vyzkoušely si pohybové dovednosti a případně si i některý ze sportů vybrali pro své další trávení volného času ve školním roce. 

Informace:

 • Termíny příměstského tábora:  
  • 5. – 9. 8. 2019
  • 12. – 16. 8. 2019
 • Registrace dětí na sportovní příměstský tábor: dne 13. 5. 2019 ve 17:00 hodin
 • Rodiče vyplní registraci na jeden ze zvolených termínů. Maximálního počet účastníků je 45 dětí na jeden turnus.  Po vyplnění veškerých náležitostí bude na stránkách zveřejněna přihláška, kterou je nutné vyplnit naskenovat a zaslat na milan.novak@praha10.cz a nebo ji odevzdat do 14. 6. 2019 na Úřad městské části Praha 10, oddělení sportu, Vršovická 68, Praha 10 – budova C 4. patro, kancelář 414 nebo 415.
 • Cena: 2 000 Kč (bydliště dítěte a školní docházka na území MČ Praha 10)
            2 500 Kč (bydliště dítěte mimoúzemí MČ Praha 10)
 • Na každý turnus se může přihlásit až 6 dětí se zvýhodněnou sazbou - poplatek 200 Kč na dítě. Jedná se o děti z rodiny s trvalým bydlištěm na území MČ Praha 10, kdy rodina pobírá dávku pomoci v hmotné nouzi. Rodiče doloží potvrzení vydané Úřadem práce ČR.

 • Děti mohou být přihlášeny pouze na 1 turnus. V případě nenaplněné kapacity zpřístupněno již přihlášeným dětem.

​REGISTRACE NA TERMÍN  5. – 9. 8. 2019

ODKAZ NA PŘÍHLÁŠKU:

Bude uveřejněna 13.5.2019 od 17. hodin

 

​REGISTRACE NA TERMÍN  12. – 16. 8. 2019

ODKAZ NA PŘÍHLÁŠKU:

Bude uveřejněna 13.5.2019 od 17. hodin

 

Přihláška: Bude uveřejněna po uzavření registrací.