• Facebook Prahy 10
  • RSS
  • Instagram Prahy 10

Nordic Walking

Nordic walking

NOVĚ VE STŘEDU
vždy od 9.30 do 10.30 hodin v Malešickém parku

KVĚTEN 15.5, 22.5, 29.5 
ČERVEN 5.6, 12.6, 19.6, 26.6

 

Co je Nordic Walking?

O Nordic Walkingu se hovoří jako o novém zdravotním sportu. Je to velice příjemný druh pohybu, který může vykonávat každý – začátečník či výkonnostní sportovec, mladý člověk, či člověk v pokročilém věku. Výkon během lekce je vyžadován od 600 svalů lidského těla, což představuje téměř 90 % všech svalů v těle. Nordic Walking je ideálním druhem v přírodě provozované, zdraví prospěšné pohybové aktivity nejen pro seniory.

Navíc je to také společenský sport – při jeho provozování se dá konverzovat, což přispívá k navazování a prohlubování sociálních vazeb seniorů, kteří si často stěžují na nedostatek podnětů. Pohyb na čerstvém vzduchu přispívá ke zlepšení fyzické a mentální kondice a k celkové radosti ze života.

Výhodou kolektivních lekcí je podpůrná a motivační síla skupiny. Přítomnost certifikovaných trenérů zaručuje výuku a procvičování správné techniky chůze s hůlkami, správné nastavení a zacházení s hůlkami.

Jak budou lekce probíhat?

Každá lekce bude zahájena zahřátím organismu, následovat bude rozcvička, protažení, strečink, začátečníkům bude vysvětlena technika chůze a následovat bude chůze samotná s holemi, jejíž intenzita bude přizpůsobena aktuálnímu zdravotnímu stavu účastníků. Chůze bude proložena přestávkami, hrami i diskuzí. Závěrem lekce se účastníci vydýchají, protáhnou a provedou strečink.