Sociální a zdravotní portál

Výsledky dotačního řízení pro oblast paliativní péče

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2019:

4. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 255 ze dne 16. 4. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                           Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                            29.815,-

 

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 6/5/2019 ze dne 29. 4. 2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                              Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                     58.400,-

Cesta domů, z. ú.                                                                                                 56.100,-

 

Rozhodnutí volených orgánů MČ Praha 10 v roce 2018:

3. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 148 ze dne 22. 3. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                18 400,-

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                    34 000,-

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze                       14 400,-

Soft Palm, o. s.                                                                                                      9 800,-

Tři, o. p. s.                                                                                                           14 913,-

 

4. čtvrtletí 2017

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 292 ze dne 19. 4. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                           19 588,-

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 4. čtvrtletí 2017, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/27/2018 ze dne 11. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                                59 600,-

 

1. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 356 ze dne 17. 5. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                       8 000,-

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                    9 300,-

Tři, o. p. s.                                                                                                            32 966,-

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 1. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 21/28/2018 ze dne 11. 6. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Cesta domů, z. ú.                                                                                              111 800,-

 

2. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 712 ze dne 12. 9. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                    1 800,-

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 2. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/15/2018 ze dne 10. 12. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Tři, o. p. s.                                                                                                            94 965,-

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                     63 200,-

Cesta domů, z. ú.                                                                                                 54 800,-

                                                    

3. čtvrtletí 2018

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2018, rozhodla Rada MČ Praha 10 usnesením č. 998 ze dne 29. 11. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Zdravotní ústav Most k domovu, z. ú.                                                                    6 600,-

Tři, o. p. s.                                                                                                            15 749,-

"soft palm" o. s.                                                                                                    24 000,-

Na základě žádostí, podaných v rámci dotačního programu za 3. čtvrtletí 2018, rozhodlo Zatupitelstvo MČ Praha 10 usnesením č. 2/16/2018 ze dne 10. 12. 2018 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 takto:

Název žadatele:                                                                                          Výše dotace v Kč:

Hospic Štrasburk, o. p. s.                                                                                     54 800,-

Cesta domů, z. ú.                                                                                                 64 800,-

Kontakt

Odbor sociální

Úřadu MČ Praha 10

Vršovická 68, Praha 10

Bc. Pavel Petřík

vedoucí odboru

budova A, 1. patro

kancelář č.107

tel.: +420 267 093 229

e-mail: szp@praha10.cz

Ptejte se

Kontaktní informace

Váš příspěvek