View Article

Spádové obvody mateřských škol městské části Praha 10

​Zastupitelstvo hlavního města Prahy schválio obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Pro mateřské školy zřízené městskou částí Praha 10 je školským obvodem území městské části Praha 10.

 

02 května, 2017 -

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2018 Sb. hl. m.Prahy

Obecné informace

§  Číslo: 2/2018

§  Sbírka: 1

§  Datum vydání: 26.01.2018

§  Datum účinnosti: 01.04.2018

Název

Obecně závazná vyhláška o školských obvodech mateřských škol

Přílohy

 

 

| mail
|
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation