Průběh projektu

Průběh projektu

3. ročník projektu Moje stopa je tu!

Zastupitelstvo MČ Praha 10 na svém červnovém zasedání schválilo spuštění dalšího ročníku projektu Moje stopa, v němž opět budou bojovat obyvatelé Prahy 10 se svými nápady o část z pěti milionů korun z obecního rozpočtu.

Počínaje 17. červencem bude každé prázdninové  pondělí pro zájemce o zapojení se do projektu ve Středisku územního rozvoje otevřeno konzultační místo, a to vždy od 16 do 19 hodin. Od pracovníků úřadu se zde můžete dozvědět vše, co Vás k projektu zajímá. K dispozici je také telefonická infolinka na koordinátorku projektu K. Vávrovou: 702 187 288, či e-mailová adresa mojestopa@praha10.cz.

A jak bude 3. ročník probíhat:

Výzva pro podání návrhů na vylepšení veřejných prostor běžela v termínu 1.9. - 15.10.2017. Technická analýza podaných návrhů bude do 10.1.2018. Během ní budou mít garanti návrhů z řad úředníků za úkol nejen prověřit realizovatelnost, ale i konzultovat s navrhovateli případné úpravy návrhů tak, aby byly realizovatelné.

K prověřeným návrhům následně proběhnou veřejná diskusní setkání, na nichž budou mít další obyvatelé možnost vyjádřit se k návrhům a svým nápadem přispět k vylepšení podoby návrhu před hlasováním.

Hlasování proběhne opět v březnu, a, stejně jako v minulých ročnících, pomocí hlasovací aplikace společnosti Demokracie 2.1.

Podmínky 3. ročníku jsou k dispozici ZDE, níže je popis jednotlivých kroků. Infromace o stavu realizací návrhů, které zvítězily v předchozích dvou ročnících naleznete v záložce Archiv. 

--------------------------------------------------------------------------------

JE DOBOJOVÁNO!

 

Úderem 19. hodiny dne 16.3.2017 bylo ukončeno hlasování ve 2. ročníku projektu Moje stopa.

Hlasování se celkem zúčastnilo 4568 hlasujících, kteří svými hlasy rozhodli o tom, že bude realizováno celkem 9 projektů – 5 v kategorii „malých“ s rozpočtem do půl milionu korun a 4 „velké“ s rozpočtem do jednoho milionu:

V kategorii „malých“ projektů vyhrály tyto projekty:

PIKNIŠTĚ - piknikový plácek s ohništěm v Malešickém lesíku

Síť pouličních pítek (P pítko od EP studia)

Plocha k aktivnímu odpočinku pro starší generaci v Průběžné ulici

Renovace schodiště u tramvajové zastávky Solidarita

Přístupová cesta k ZŠ Švehlova

 

V kategorii „velkých“ projektů vyhrály tyto projekty:

Břehy Botiče – kolonáda

Fitness park Malešice

Workoutové hřiště v parku Heroldovy sady

Vyhlášení Jiráskovy aleje památným stromořadím

 

Je velmi potěšující, že vítězné návrhy v obou kategoriích získaly více hlasů, než vítězný loňský projekt. Vytvoření kolonády na březích Botiče získalo 1373 hlasů, PIKNIŠTĚ dokonce 1589, což z něj tvoří absolutního vítěze.

Všem, kteří se do projektu Moje stopa zapojili patří velký dík!!!

Přehled výsledků hlasování je dostupný z https://vote.d21.me/vote/4kgxgKr0Yf/results?utm_source=results&utm_medium=email&utm_campaign=4kgxgKr0Yf

Podrobná analýza celého hlasování bude zveřejněna na těchto stránkách.