Odborný konzultant

Odborný konzultant

Odborným konzultantem procesu je společnost Agora Central Europe, česká nezisková organizace, která byla založena za účelem upevňování demokratických principů ve společnosti. Cílem Agory CE je zlepšování dialogu a navazování partnerství mezi státní správou, samosprávou, širokou veřejností a dalšími subjekty (vědeckou obcí, podnikatelskou sférou, neziskovým sektorem apod.).

Agora CE je garantem participativních projektů po celé České republice, do jejího projektu Participativní rozpočtování - inovativní nástroj dialogu radnic s občany, podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, se zařadily kromě Prahy 10 také Městská část Praha – Zbraslav a další radnice z Čech a Moravy.

www.agora-ce.cz

 

Zde je ke stažení publikace, která je určena všem, kteří se zajímají o to, jak je možné zavádět participativní rozpočtování ve městě a na jejíž tvorbě spolupracovala i MČ Praha 10. Do jisté míry předpokládá alespoň základní představu o tom, co participativní rozpočet je. Autoři se snažili vytvořit krátký a přesto dostatečně ilustrativní popis různých modelů participativního rozpočtu, a je na rozhodnutí každé obce, který z nich použije pro svůj participativní rozpočet.

Publikace je tvořena tak, aby si mohl o procesu udělat dostatečnou představu jak politik, tak i úředník, či občan.