Co je participativní rozpočet

Co je participativní rozpočet

Participativní rozpočet je procesem přímé demokracie, v rámci kterého mohou obyvatelé určitého místa (města, obce, jejich částí) diskutovat a rozhodovat o využití části rozpočtu na konkrétní projekty, které obyvatelé sami navrhnou a představí veřejnosti.

Tomuto procesu předchází rozhodnutí místní samosprávy, kterým je určena konkrétní část z veřejného rozpočtu pro participativné rozpočet. V Praze 10 bylo zastupitelstvem již po čtyři léta po sobě rozhodnuto, že pro tuto formu zapojení obyvatel do rozhodování je vyčleněna částka 5 000 000 Kč.

Více informací se můžete dočíst v metodické příručce společnosti Agora CE, o. p. s., na jejímž vzniku se podíleli i zaměstnanci MČ Praha 10.