Aktuálně

Aktuálně

Obyvatelé Desítky svým hlasováním rozhodli o osudu dalších pěti milionů z obecního rozpočtu.

Z přihlášených 17 návrhů, které podali občané desáté městské části, postoupilo do hlasování 11 v celkové hodnotě 6 896 000 Kč.

Rada MČ Praha 10 svým usnesením číslo 113 ze dne 26. 2. 2019 schválila rozdělení alokovaných finančních prostředků ve výši 5 000 000 Kč pro jednotlivé kategorie návrhů takto:

  • pro kategorii „malé“ projekty 1 500 000 Kč
  • pro kategorii „velké“ projekty 3 500 000 Kč

Dne 25. 3. 2019 bylo ukončeno veřejné hlasování k výběru vítězných návrhů a celkem se do něj zapojilo 2 561 hlasujících. Výsledky hlasování najdete zde.

A jaké návrhy uspěly?

  • v kategorii "velké":

Pořadí

Návrh

Počet hlasů

Předpokládané náklady

1.

Nový park Skalka

675

1 000 000

2.

Odpočinková zóna před ZŠ Jakutská

615

600 000

3.

Parkourové hřiště - hřiště plné přirozeného pohybu pro starší děti

594

998 000

4.

Dětské mraveniště

591

988 000

 

  • v kategorii "malé":

Pořadí

Návrh

Počet hlasů

Předpokládané náklady

1.

Bosonohá stezka

594

447 000

2.

Herní volnočasová sestava v heroldových sadech

487

300 000

3.

Opravme zchátralé schody u MŠ Hřibská

480

470 000

4.

Desítkové knihobudky

480

490 000

 

S ohledem na výsledky hlasování bylo pro vedení MČ Praha 10 otázkou, zda v kategorii „velké“ zrealizovat pouze tři návrhy s předpokládanými náklady ve výši 2 598 000 Kč a vyčleněnou částku nedočerpat, či do realizovaných návrhů zahrnout i ten, který se umístil na 4. místě a překročit ji o 86 000. V kategorii „malé“, kde dva návrhy (3. - 4. místo) získaly stejný počet hlasů zrealizovat pouze návrhy, které se umístily na 1. a 2. místě a i v této kategorii nedočerpat, či zda zajistit přesun finančních prostředků ve výši 293 000 Kč z rezervy, vytvořené v minulých ročnících projektu a zrealizovat celkem 8 návrhů.

Rada MČ Praha 10 rozhodla o přesunu financí z rezervy a v současné době probíhají přípravy na realizaci čtyř návrhů z každé kategorie. O průběhu budeme informovat na těchto stránkách i FB Moje stopa.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva pro podání návrhů skončila, do 4. ročníku bylo podáno 17 návrhů. 

Náměty na zvelebení veřejných prostor se týkají celého území Prahy 10, pracovníci odboru životního prostředí, dopravy a rozvoje a odboru majetkoprávního je nyní prověřují s cílem zjistit, zda jsou realizovatelné.

Technická analýza potrvá do konce roku 2018 a v lednu 2019 bude znám seznam těch, které jsou proveditelné a tudíž o nich bude v březnu 2019 hlasováno.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výsledky 3. ročníku projektu Moje stopa 

Je dobojováno!

Celkem 2195 hlasujících rozhodlo o vítězích 3. ročníku projektu Moje stopa (informace o průběhu realizací naleznete v záložce "Archiv").

V kategorii "malé" projekty, jejichž náklady byly vyčísleny do půl milionu korun, a pro něž byl z celkového pětimilionového participativního rozpočtu vyčleněm jeden milion, zvítězily tyto čtyři návrhy:

Hmyzí hotely (absolutní vítěz se ziskem 748 hlasů)

Pítka v parku u ul. V Olšinách

Dobudování pietního místa obětem Českého národního povstání a obětem 2. světové války v parku Ivana Jilemnického

Stůl v parku

Celkem: 975 000 Kč

 

V kategorii "velké" projekty budou realizovány také čtyři návrhy:

Rekonstrukce dětského hřiště v parku Pod Rapidem

Revitalizace pozemku nad ul. Ke Skalkám

Grilovací zóna Gutovka

Sportovně-relaxační zóna na pozemku ZŠ V Rybníčkách (návrh školního parlamentu ZŠ V Rybníčkách)

Celkem: 3 993 000 Kč

Všem autorům, podporovatelům i hlasujícím patří dík!

Detailní výsledky hlasování.