Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Vršovice » Detaily Opatření
  
Katastr Vršovice
Místo Moskevská (Vršovický hřbitov)
Popis události stavební práce spojené s uložením potrubí plynovodní přípojky
Popis stavu Omezení průchodu chodců od zastávky MHD Vršovický hřbitov (směr Vršovice) k objektům Moskevská 1543/65a a č. 1523/63, omezení parkování před objekty Moskevská 1543/65a a č. 1523/6; zastávka MHD Vršovický hřbitov (směr Vršovice) je přemístěna naproti stávající zastávce MHD Vršovický hřbitov (směr Bohdalec).
Trvání 15.09.2021 - 30.10.2021
Investor Veolia Energie ČR a.s., 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava
Odpovědný pracovník investora tel. 596 609 111
Zhotovitel TERMONTA PRAHA a.s., Třebohostická 46/11, 100 00 Praha 10
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 266 752 501
Na mapě

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

Mohlo by vás také zajímat

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10