Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Strašnice » Detaily Opatření
  
Katastr Strašnice
Místo Štěchovická
Popis události vjezd a výjezd z pozemku stavby po celou dobu a obnova povrchu chodníku a autobusové zastávky v termínu 13.9.2021 až 17.11.2021
Popis stavu lokální omezení parkování vozidel a v místech staveništních vjezdů v délce 2 x 6,0 m při jižní straně komunikace (chodník, autobusový záliv) před novostavbou na pozemku parc. č. 2820/1 (k.ú. Strašnice), dočasné přemístění autobusové zastávky Štěchovická ve směru Skalka cca o 30 m po směru jízdy (za druhý staveništní vjezd); uzavřený jižní chodník v úseku podél novostavby – nutnost přejití na protější chodník
Trvání 01.05.2020 - 30.04.2022
Investor Ateliéry Strašnice s.r.o., Klíčova 1261/2d, 618 00 Brno
Odpovědný pracovník investora 605 886 891
Zhotovitel ASPIRA Construction a.s., Pod Viaduktem 647/51, 155 00 Praha 5
Odpovědný pracovník zhotovitele 602 424 473
Na mapě

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

Mohlo by vás také zajímat

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10