Dopravní opatření

Upozorňujeme, že v případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.
Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, které zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Dopravní opatření » Strašnice » Detaily Opatření
  
Katastr Strašnice
Místo Nad Vodovodem (Pod Třebešínem - Na Palouku)
Popis události zařízení staveniště (vykládka vozidel stavby a stání vozidel pro betonáž)
Popis stavu uzavřený jižní chodník a 2x stání ve vozovce v jižní polovině vozovky v úseku Na Palouku – Pod Třebešínem podél stavby; omezení parkování na protější straně (z důvodu zajištění průjezdu); přesun autobusových zastávek Pod Třebešínem (v obou směrech) blíže k metru Želivského, provoz autobusových linek MHD zůstane zachován ve stávajícím rozsahu (146, 155, 188 a 199)
Trvání 29.11.2021 - 31.01.2022
Investor Rezidence Na Palouku s.r.o., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
Odpovědný pracovník investora tel. 602 436 231
Zhotovitel Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 702 237 295
Na mapě

 

Vozovky místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor pozemních komunikací a drah MHMP (www.praha.eu).
Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na stránkách TSK.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných příslušným odborem MHMP:

 • Bělocerkevská
 • Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
 • Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
 • Černokostelecká
 • Chodovská
 • Jižní spojka
 • Korunní
 • Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
 • Na padesátém
 • Průběžná
 • Průmyslová
 • Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
 • Švehlova
 • U Slavie
 • U vršovického hřbitova
 • U zdravotního ústavu
 • Úvalská
 • V Olšinách
 • Vinohradská
 • Vršovická

 

Mohlo by vás také zajímat

 

 

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10