Dopravní opatření

Dopravní opatření » Malešice » Detaily Opatření
  
Katastr Malešice
Místo Počernická, Ovčárská, Limuzská, Kounická, V Úžlabině
Popis události stavební úpravy NTL plynovodu (8 etap)
Popis stavu omezení průchodu po chodnících (přechodové lávky) a parkování v místech výkopových prací, uzavření západního chodníku v ulici Limuzská od křižovatky s ulicí Ovčárská ke křižovatce s ulicí V Úžlabině v termínu od 9.9.2019 do 18.9.2019 a od křižovatky s ulicí V Úžlabině ke křižovatce s ulicí Kounická v termínu od 19.9.2019 do 3.10.2019 – nutnost použít náhradní přechody pro chodce na východní chodník, uzavírka ulice Kounická mezi objekty č. 1814/76 a č. 1950/63 v termínu od 13.8.2019 do 15.8.2019 - objížďka za uzavřený úsek bude vyznačena a vedena ulicemi Černická a V Úžlabině, uzavírka bezejmenné místní komunikace č. NN 1649 od objektu č. 1813/15 ke křižovatce s ulicí Limuzská v termínu od 26.8.2019 do 28.8.2019 - dopravní obslužnost uzavřeného úseku bude zachována po okolní komunikační síti
Trvání 22.07.2019 - 03.10.2019
Investor Pražská plynárenská distribuce, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha 4
Odpovědný pracovník investora tel. ---
Zhotovitel GASTREND spol. s r.o., Ptácká 234/4, 293 01 Mladá Boleslav
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 602 422 188
Na mapě

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10