Dopravní opatření

Dopravní opatření » Vršovice » Detaily Opatření
  
Katastr Vršovice
Místo Bartoškova
Popis události Rekonstrukce železničního mostu
Popis stavu Po etapách bude úsek komunikace Bartoškova u železničního mostu uzavřen a autobusy MHD vedeny v náhradních trasách
14. 3. od 6:00 h do 22:00 h
od 21. 3. 6:00 h do 22. 3. 2020 22:00 h
od 3. 4. od 18:00 h do 8. 4. 2020 14:00 h
6. 5. od 6:00 h do 20:00 h
od 6. 6. 6:00 h do 7. 6. 2020 22:00 h
11. 6. od 6:00 h do 16:00 h
V ostatních obdobích bude provoz veden jedním jízdním pruhem obousměrně a řízen světelným signalizačním zařízením, nebo bude veden ve dvou jízdních pruzích (1 jízdní pruh pro každý jízdní směr).
Trvání 01.01.2020 - 31.12.2020
Investor Správa železniční dopravní cesty, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Odpovědný pracovník investora tel. 222 335 711
Zhotovitel Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Odpovědný pracovník zhotovitele tel. 266 019 000
Na mapě

Upozornění

V případě vzniku komplikací může ve výjimečných případech dojít k prodloužení termínu dokončení prací oproti uváděnému termínu.

Každoročně v období od 15. listopadu do 15. března jsou vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám prováděny pouze opravy havárií inženýrských sítí a výkopové práce malého rozsahu, ktreré zpravidla nevyžadují dočasná dopravní opatření většího rozsahu. 

 

Na vozovkách místních komunikací I. třídy

V případě vozovek místních komunikací I. třídy je příslušným silničním správním úřadem odbor dopravních agend Magistrátu hl. m. Prahy (ODA MHMP). Informace o aktuálních dopravních opatřeních na těchto komunikacích naleznete na internetových stránkách hlavního města Prahy zde.

Seznam místních komunikací I. třídy na území Prahy 10 spravovaných ODA MHMP:

Bělocerkevská
Benešovská (úsek U zdravotního ústavu – Ruská)
Bohdalecká (úsek U vršovického hřbitova – U plynárny)
Černokostelecká
Chodovská
Jižní spojka
Korunní
Kubánské nám. (úsek průběžné vozovky Vršovická – V Olšinách)
Na padesátém
Průběžná
Průmyslová
Ruská (úsek Benešovská – Bělocerkevská)
Švehlova
U Slavie
U vršovického hřbitova
U zdravotního ústavu
Úvalská
V Olšinách
Vinohradská
Vršovická

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Momentálně je dětský koutek z provozních důvodů uzavřen.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10