Jednosměrné ulice

 

Na jednosměrných místních komunikacích může být cyklistům v odůvodněných případech umožněn průjezd v obou směrech. Toto řešení lze použít jen v přehledných úsecích. Ve shodném směru s motorovou dopravou jsou cyklisté vedeni společně s ní, jízdní pruh pro cyklisty v opačném směru se umisťuje po levé straně jízdního pruhu. Nezbytným doplňkem tohoto řešení je patřičné svislé a vodorovné dopravní značení. Šířkové uspořádání je stejné jako ve standardních případech. Dále je nutné dodržet následující podmínky:

- bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a protisměrným pruhem pro cyklisty je 0,50 m

- vedení provozu cyklistů se při šířce jízdního pásu mezi obrubníky menší než 4,50 m nedovoluje (do této šířky se nezapočítává případný parkovací pruh či pás)

- v odůvodněných případech (stísněné poměry, rekonstrukce) při dovolené rychlosti menší než 50 km/h může být šířka mezi obrubami snížena na 4,0 m, bezpečnostní odstup mezi jízdním pruhem a pruhem pro cyklisty se snižuje na 0,25 m a bezpečnostní odstup od obruby se ruší.
V místech kontaktu s autobusovými zastávkami umístěnými přímo v jízdním pruhu se jízdní pruh v místě zastávky přeruší nebo je převeden do přidruženého dopravního prostoru. Podél zastávek v zálivu probíhá cyklistický pruh kontinuálně.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10